Δηλώσεις Μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Οι Δηλώσεις Μαθημάτων ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 για το Τμήμα Μαθηματικών θα γίνονται από 7 έως και 26 Οκτωβρίου 2020 ηλεκτρονικά, με χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού, μέσω της ιστοσελίδας www.sis.auth.gr

Οι πρωτοετείς φοιτητές δεν μπορούν να κάνουν ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων πριν την ολοκλήρωση της εγγραφής τους και την έκδοση του ιδρυματικού τους λογαριασμού (πανεπιστημιακό email).

Σημειώνεται ότι η παραπάνω προθεσμία είναι αυστηρή.

Η δήλωση είναι απαραίτητη για να κατοχυρωθεί ο βαθμός στα μαθήματα που εξετάστηκε ο φοιτητής, γι’ αυτό και μετά την υποβολή της πρέπει να αποθηκεύεται ή να εκτυπώνεται.

 

  • Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών που μπορούν να δηλώσουν το μάθημα «Ανάλυση Μαθηματικών Κειμένων σε Αγγλική γλώσσα» είναι 150. Το μάθημα θα διδαχθεί και στο εαρινό εξάμηνο.
  • Για τους φοιτητές 3ου, 5ου και 7ου εξαμήνου, έχουν προδηλωθεί από τη γραμματεία τα οφειλόμενα υποχρεωτικά μαθήματα χειμερινών εξαμήνων.

 

  • Οι φοιτητές/τριες 1ου εξαμήνου φοίτησης μπορούν να δηλώσουν μέχρι έξι (6) μαθήματα του εξαμήνου τους (εκ των οποίων έως 2 μπορεί να είναι Ελεύθερης Επιλογής μαθήματα άλλων Τμημάτων μόνο για την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια).
  • Οι φοιτητές/τριες 3ου εξαμήνου φοίτησης μπορούν να δηλώσουν μέχρι επτά (7) μαθήματα 1ου και 3ου εξαμήνου (εκ των οποίων έως 2 μπορεί να είναι Ελεύθερης Επιλογής μαθήματα άλλων Τμημάτων μόνο για την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια).
  • Οι φοιτητές/τριες 5ου εξαμήνου φοίτησης μπορούν να δηλώσουν μέχρι οκτώ (8) μαθήματα 1ου, 3ου και 5ου εξαμήνου, καθώς και τα Υποχρεωτικά Επιλογής μαθήματα του 7ου εξαμήνου (όχι Επιλογής!).
  • Οι φοιτητές/τριες 7ου εξαμήνου φοίτησης μπορούν να δηλώσουν μέχρι εννέα (9) μαθήματα χειμερινών εξαμήνων.
  • Οι επί πτυχίω φοιτητές/τριες, δηλαδή 9ου και μεγαλύτερου εξαμήνου φοίτησης, μπορούν να δηλώσουν μέχρι δεκατέσσερα (14) μαθήματα. Όσοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 180 ECTS μπορούν να δηλώσουν και τα οφειλόμενα υποχρεωτικά μαθήματα εαρινού εξαμήνου.

 

Παρακαλούμε συμβουλευθείτε τον Οδηγό Σπουδών για τις μεταβατικές διατάξεις που ισχύουν για κάποια μαθήματα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών  (2310 997920).