Δηλώσεις μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2019-2020

Οι Δηλώσεις Μαθημάτων ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 για το Τμήμα Μαθηματικών θα γίνονται

από 15 έως και 31 Οκτωβρίου 2019 ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.sis.auth.gr

 

Σημειώνεται ότι η παραπάνω προθεσμία είναι αυστηρή.

Η δήλωση είναι απαραίτητη για να κατοχυρωθεί ο βαθμός στα μαθήματα που εξετάστηκε ο φοιτητής, γι’ αυτό και μετά την υποβολή της πρέπει να αποθηκεύεται ή να εκτυπώνεται.

 

  • Οι φοιτητές/τριες του 1ου και του 3ου εξαμήνου φοίτησης ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ να δηλώνουν Μαθήματα Άλλων Τμημάτων (Ε.Ε.).
  • Οι φοιτητές/τριες μεγαλύτερων εξαμήνων μπορούν να δηλώσουν έως 2 Μαθήματα Άλλων Τμημάτων (Ε.Ε.).
  • Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών που μπορεί να δηλώσει το μάθημα «Ανάλυση Μαθηματικών Κειμένων σε Αγγλική γλώσσα» είναι 150. Το μάθημα θα διδαχθεί και στο εαρινό εξάμηνο.

 

  • Από τη Γραμματεία έχουν προδηλωθεί τα οφειλόμενα Υποχρεωτικά μαθήματα χειμερινού εξαμήνου στους φοιτητές/τριες του 3ου, 5ου και 7ου εξαμήνου.
  • Δεν προδηλώνονται από τη Γραμματεία μαθήματα στους επί πτυχίω φοιτητές.

 

– Οι φοιτητές/τριες του 1ου εξαμήνου φοίτησης μπορούν να δηλώσουν μέχρι έξι (6) μαθήματα μόνο του τρέχοντος εξαμήνου.

– Οι φοιτητές/τριες του 3ου εξαμήνου φοίτησης μπορούν να δηλώσουν μέχρι επτά (7) μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου και του 1ου εξαμήνου.

– Οι φοιτητές/τριες του 5ου εξαμήνου φοίτησης μπορούν να δηλώσουν μέχρι οκτώ (8) μαθήματα χειμερινών εξαμήνων.

– Οι φοιτητές/τριες του 7ου εξαμήνου φοίτησης μπορούν να δηλώσουν μέχρι εννέα (9) μαθήματα χειμερινών εξαμήνων.

– Οι επί πτυχίω φοιτητές/τριες, δηλαδή 9ου και μεγαλύτερου εξαμήνου φοίτησης, μπορούν να δηλώσουν μέχρι δεκατέσσερα (14) μαθήματα χειμερινών εξαμήνων. Όσοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 180 ECTS μπορούν να δηλώσουν και τα οφειλόμενα Υποχρεωτικά μαθήματα εαρινού εξαμήνου (στο σύνολο των 14 μαθημάτων).

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών  (2310 997920).