Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του Κ. Λουμπόνια με τίτλο  «Τροποποιημένα φίλτρα Kalman για την εκτίμηση κρυφών καταστάσεων με λογοκριμένες παρατηρήσεις».

Την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020, με ώρα έναρξης 3μμ, θα πραγματοποιηθεί  η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του Κ. Λουμπόνια με τίτλο  «Τροποποιημένα φίλτρα Kalman για την εκτίμηση κρυφών καταστάσεων με λογοκριμένες παρατηρήσεις». H  παρουσίαση  θα γίνει διαδικτυακά μέσω Skype for Business. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τον σύνδεσμο πρόσβασης από τον Γ. Τσακλίδη (tsaklidi@math.auth.gr , 2310997964).