Διάλεξη του κ. Σ. Σαμπάνη “Δειγματοληψία με αλγόριθμο ULA, αριθμητικές μέθοδοι υπέρ-γραμμικών στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων και βέλτιστοι πειραματικοί σχεδιασμοί”

Διάλεξη του Καθ. κ. Σωτήριου Σαμπάνη με θέμα
“Δειγματοληψία με αλγόριθμο ULA, αριθμητικές μέθοδοι υπέρ-γραμμικών στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων
και βέλτιστοι πειραματικοί σχεδιασμοί”

Την Τρίτη 9/5/2017 και ώρα 12:00μ στην αίθουσα Μ2, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη του Καθ. Σωτήριου Σαμπάνη (School of Mathematics, The University of Edinburgh) με θέμα : “Δειγματοληψία με αλγόριθμο ULA, αριθμητικές μέθοδοι υπέρ-γραμμικών στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων και βέλτιστοι πειραματικοί σχεδιασμοί”.
Περίληψη : Θα γίνει παρουσίαση κάποιων πρόσφατων εξελίξεων στη θεωρία των αριθμητικών μεθόδων στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων με υπέρ-γραμμικούς συντελεστές, όπως επίσης και η σχέση τους με ευρέως διαδεδομένους MCMC αλγορίθμους με έμφαση στον  αλγόριθμο ULA (unadjusted Langevin algorithm). Αν ο χρόνος το επιτρέψει, θα ασχοληθούμε με πρόσφατα αποτελέσματα βέλτιστων πειραματικών σχεδιασμών για μη-μαρκοβιανά στοχαστικά συστήματα.