Διακοπή μαθημάτων την ημέρα των φοιτητικών εκλογών

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 49 παρ. 2α του Ν.4009/2011 και το άρθρο 12 του Εσωτερικού Κανονισμού του Α.Π.Θ., ΦΕΚ 1099/2000), την ημέρα διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών διακόπτονται τα μαθήματα.
Από τη Γραμματεία