ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Ε. ΚΟΥΝΙΑ ΣΤΙΣ 20-3-2018

O κος Ε. ΚΟΥΝΙΑΣ, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ, καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ κατά το διάστημα 1976-1988, θα δώσει δυο διαλέξεις στο Τμήμα μας, την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018, στην αίθουσα Μ2 του τρίτου ορόφου, ως εξής.
1η Διάλεξη
Ώρα 13.15-14.00. Τίτλος διάλεξης: “Η χρησιμότητα των Βέλτιστων Πειραματικών Σχεδιασμών”
Περίληψη: Δίνονται βασικοί ορισμοί για τον σχεδιασμό πειραμάτων και ένα παράδειγμα από το απλό γραμμικό μοντέλο. Παρουσιάζονται ορισμένα αποτελέσματα, χωρίς αποδείξεις, Περιγράφονται κριτήρια βελτιστοποίησης με τη στατιστική τους ερμηνεία. Εξετάζεται η περίπτωση των παραγοντικών σχεδιασμών σε δυο επίπεδα παραγόντων. Επίσης παρουσιάζονται Επαναλαμβανόμενοι Σχεδιασμοί Μετρήσεων και η περίπτωση των τριών περιόδων. Τέλος δίνεται εν συντομία η έννοια της κυριαρχίας (majorization) που είναι χρήσιμη σε πλήθος εφαρμογών.
2η Διάλεξη
Ώρα 18.15-19.00. Τίτλος διάλεξης: “Η έννοια του τυχαίου από το 600 π.Χ μέχρι 1800 μ.Χ.”
Η διάλεξη οργανώνεται σε συνεργασία με την ΕΜΕ-Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας

Από το «Εργαστήριο Στατιστικής, Χάους και Στοχαστικής Ανάλυσης»