Διατμηματικά μαθήματα Ξένων Γλωσσών του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών του Α.Π.Θ.

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών του Α.Π.Θ. πραγματοποιεί τα παρακάτω διατμηματικά μαθήματα Ξένων Γλωσσών για τους φοιτητές/-τριες όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020:
1) «Συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών στη γερμανική γλώσσα» -Academic Writing in the German language,
2) Γερμανικά Α1,
3) Γερμανικά Α2,
4) Γερμανικά Β1,
5) «Γερμανόφωνα Πανεπιστήμια και φοιτητική καθημερινότητα στο γερμανόφωνο χώρο»
6) «Προετοιμασία φοιτητών για συμμετοχή σε πρόγραμμα ERASMUS+ σε γαλλόφωνα Πανεπιστήμια»,
7) Ιταλικά Α2
8) Ιταλικά Β1
9) Ρωσικά Α1 και
10) Ρωσικά Α2

Οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ των μαθημάτων έχουν αναρτηθεί στον ιστοχώρο του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών Α.Π.Θ. (www.lance.auth.gr)

Από τη Γραμματεία