Διαφάνειες από την ομιλία του κ. Δασκαλάκη που δόθηκε στο Σεμινάριο του Τμήματος Μαθηματικών

Συνημμένα θα βρείτε τις διαφάνειες από την ομιλία του Καθ. κ.Κωνσταντίνου Δασκαλάκη που δόθηκε στο Σεμινάριο του Τμήματος Μαθηματικών με τίτλο “High Dimensional Distribution Testing“. Το ΚΗΔ σύντομα θα αναρτήσει και την ομιλία που δόθηκε στην αίθουσα τελετών του ΑΠΘ συνοδευόμενη από τις αντίστοιχες διαφάνειες.

 

HighDimTesting-FOCS2017 [Autosaved]