Διαφορικές Εξισώσεις, τμήμα Α: αναβολή μαθημάτων λόγω ασθενείας

Λόγω ασθενείας της διδάσκουσας, τα μαθήματα των Διαφορικών Εξισώσεων  του Τμήματος Α, δεν θα διεξαχθούν την Τρίτη 27/02/2018 και την Τετάρτη 28/02/2018.

Θα αναπληρωθούν κατόπιν συνεννόησης με την διδάσκουσα.