Διαφορικές Εξισώσεις, Τμήμα Α

Λόγω ασθενείας της διδάσκουσας, το μαθήμα των Διαφορικών Εξισώσεων  του Τμήματος Α, δεν θα διεξαχθεί την Παρασκευή 02/03/2018.
Θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννόησης με την διδάσκουσα.