Διαχωρισμός Τμημάτων στο μάθημα “Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματισμού”

Αγαπητοί φοιτητές,
Στον συνημμένο πίνακα θα βρείτε τον διαχωρισμό των Τμημάτων στο μάθημα “Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματισμού”. Δεδομένου ότι ήδη από την πρώτη μέρα συμπληρώθηκαν πάνω από 120 αιτήσεις, προχωρήσαμε στον διαχωρισμό των Τμημάτων με βάσει την σειρά προτίμησης σας. Ήδη φέτος αυξήσαμε τα τμήματα σε σχέση με πέρσι κατά ένα.

Καθ. Νικόλαος Καραμπετάκης

 

ΣΥΜΒΟΛΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ