Διεξαγωγή του μαθήματος “Κρυπτογραφία”-Πέμπτη 9/5

Το μάθημα της ‘Κρυπτογραφίας’ θα λάβει χώρα την Πέμπτη 9-5 και ώρες 15.00-18.00 στην αίθουσα Ε01 του ισογείου της ΣΘΕ (δυτική πτέρυγα).

Από τον διδάσκοντα
Δ. Πουλάκη