Διευκρίνιση σχετικά με την Έκδοση Βεβαίωσης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας για τους πτυχιούχους του Τμήματος έτους εγγραφής 2015-2016 και μετά οι οποίοι δεν συμπληρώνουν τα απαιτούμενα μαθήματα για την έκδοση της βεβαίωσης κατά την αποφοίτησή τους

Το Τμήμα Μαθηματικών δίνει τη δυνατότητα σε αποφοίτους του Τμήματος, έτους εγγραφής 2015-2016 και μετά, να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς στα απαιτούμενα μαθήματα για τη Bεβαίωση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Η δήλωση των παραπάνω μαθημάτων θα γίνεται με αίτησή των ενδιαφερόμενων αποφοίτων στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών στην αρχή του κάθε ακαδημαϊκού έτους.