Δομές Δεδομένων – Εργαστήριο Αριθμητικής Ανάλυσης (αλλαγή αιθουσών)

Aπό την επόμενη εβδομάδα το μάθημα των Δομών Δεδομένων 7ου θα γίνεται στο Εργαστήριο Μεταπτυχιακών κάθε Τετάρτη 13:00-16:00.
Επίσης, κατόπιν αιτήματος των φοιτητών του 5ου, το Εργαστήριο Αριθμητικής Ανάλυσης για το Τμήμα 5β μεταφέρεται από Δε 14:00-15:00 σε Τρίτη 15:00-16:00.