Δυναμικά Συστήματα, Νέο Μάθημα Επιλογής Η’ Εξαμήνου — Διδάσκοντες

Προσφέρεται φέτος, στο Εαρινό εξάμηνο 2016-17, Πέμπτη 12-2 και Παρασκευή 1-2 (αίθουσα Μ1).
Το πρώτο μέρος θα διδαχθεί από τον κ. Κάππο (του Τομέα Γεωμετρίας) και το δεύτερο από τον κ. Συσκάκη (του Τομέα Ανάλυσης). Η ύλη, από τον Οδηγό Σπουδών (ενδέχεται να γίνουν κάποιες μικρές αλλαγές):

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επιλογής, Η’ εξαμ.).
Μέρος πρώτο: Συνεχή και διακριτά δυναμικά συστήματα. Αναδρομές, σταθερά και περιοδικά σημεία, το θεώρημα Sharkovskii, χαοτική συμπεριφορά. Παραδείγματα, σύνολα Cantor, fractals, η λογιστική συνάρτηση κ.λ.π. Συμβολικά δυναμικά συστήματα. Στατιστική και τοπολογική συμπεριφορά τροχιών.
Μέρος δεύτερο: Κανονικές οικογένειες αναλυτικών συναρτήσεων, Αναδρομές αναλυτικών συναρτήσεων, δυναμική συμπεριφορά, σύνολα Julia και Fatou, ιδιότητες, σύνολο Mandelbrot.