Δυνατότητα δήλωσης μεταπτυχιακών μαθημάτων σε προπτυχιακούς φοιτητές

Δίνεται η δυνατότητα δήλωσης μεταπτυχιακών μαθημάτων σε προπτυχιακούς φοιτητές του 6ου και μεγαλύτερου εξαμήνου φοίτησης. Τα ects έως 2 μόνο μεταπτυχιακών μαθημάτων θα υπολογίζονται στη λήψη πτυχίου.  Για τη δήλωση πρέπει να γίνει σχετικό αίτημα στη γραμματεία του Τμήματος κατά την περίοδο της δήλωσης μαθημάτων.  Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο φοιτητής/-τρια: α) να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 150 ects, β) να έχει Μ.Ο. βαθμολογίας τουλάχιστον 8,00  και γ) να έχει  την  έγγραφη έγκριση του διδάσκοντος του μεταπτυχιακού μαθήματος.