ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ 2016-2017

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρακάτω συνημμένο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου για περισσότερες πληροφορίες.
Από τη Γραμματεία

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙ-ΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ