ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, για το ακαδ. έτος 2016-2017

Οι εγγραφές των επιτυχόντων των παραπάνω κατηγοριών (Αλλοδαποί-Αλλογενείς και Κύπριοι) θα γίνουν από 23 Σεπτεμβρίου μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2016.
Παρακαλούμε, για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την παρακάτω συνημμένη ανακοίνωση του Τμήματος Σπουδών του Α.Π.Θ.
Από τη Γραμματεία

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ για εγγραφή Αλλοδαπών-Αλλογενών και Κυπρίων