ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ (2016-2017)

Οι εγγραφές των εισαγομένων στο Τμήμα Μαθηματικών με την κατηγορία των αθλητών θα πραγματοποιηθούν από 1-11-2016 έως και 11-11-2016 και ώρες 12μ με 1.30 μ.μ. αποκλειστικά, στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών.
Οι επιτυχόντες αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής μέσα το περιβάλλον register.auth.gr από 1 έως και 11 Νοεμβρίου 2016 και να προσέλθουν στις γραμματείες με την αίτηση που θα εκτυπώσουν από το ίδιο περιβάλλον και με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ίδιο διάστημα.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος επιτυχίας τους μέσα στην παραπάνω προθεσμία τα ακόλουθα:
α) Αίτηση εγγραφής (εκτυπωμένη από το περιβάλλον register.auth.gr)
β) Φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης
γ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας
δ) ΄Εξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
ε) φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας
Οι εισαγόμενοι αθλητές κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτότητά τους.
Επισημαίνεται ότι όσοι είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή, πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να εγγραφούν στη νέα Σχολή εισαγωγής τους και να προσκομίσουν το πιστοποιητικό διαγραφής.
Διευκρινίζεται ότι τα σχετικά δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει οι επιτυχόντες στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων θα αποσταλούν υπηρεσιακά στη Σχολή επιτυχίας τους.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινίσεις.