ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (SPSS)

Καλούνται οι φοιτητές του 4ου εξαμήνου και όσοι χρωστούν το εργαστήριο από μεγαλύτερα εξάμηνα να εγγραφούν στο Εργαστήριο Στατιστικής (SPSS) σε ειδική φόρμα που θα βρουν αναρτημένη στο e-learning του αντίστοιχου μαθήματος.
Προθεσμία εγγραφών: 20 έως 26  Μαρτίου 2017
Έναρξη Εργαστηρίου: 27 Μαρτίου 2017
Από το Εργαστήριο