ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ, ακαδ. έτους 2015-2016

Καλούνται οι επιτυχόντες κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής, ακαδ. έτους 2015-2016, να προσέλθουν για την εγγραφή τους στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών από 16 έως 22 Μαρτίου 2016 και ώρα 12.00-13.30 και να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
– 2 φωτογραφίες
– Απλή φωτοτυπία ταυτότητας
– Αποφοιτήριο/Διαγραφή από το Τμήμα προέλευσης (εφόσον έχετε ήδη ζητήσει να εκδοθεί)
– Αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία)
Από τη Γραμματεία