ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ακαδ. έτους 2016-17

Ενημερώνουμε ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών τους καθώς και
την επικύρωση τους με απόφαση Σ. αριθμ. 452/18-1-2016, έχουν γίνει δεκτές από το Τμήμα όλες οι αιτήσεις μετεγγραφής από ενστάσεις του ακαδ. έτους 2016-17.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, από Δευτέρα 23-1-2017 έως και 27-1-2017
1. Να αιτηθούν τη διαγραφή τους από το Τμήμα προέλευσης.
2. Να δημιουργήσουν ηλεκτρονικά πανεπιστημιακό λογαριασμό με κωδικούς που θα λάβουν με SMS στο κινητό που έχουν δηλώσει στην προεγγραφή τους
3.Να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών, κατά τις ώρες 12-1.30μμ:
-2 φωτογραφίες (τύπου πάσο)
-απλή φωτοτυπία ταυτότητας
Επίσης σας ενημερώνουμε ότι θα έχετε τη δυνατότητα ως ενεργοί φοιτητές να προβείτε σε δήλωση μαθημάτων ηλεκτρονικά, με τον λογαριασμό που θα δημιουργήσετε, από Δευτέρα 23-1-2017 έως και Δευτέρα 30-1-2017 προκειμένου να μετέχετε στην εξεταστική του Φεβρουαρίου.
Από τη Γραμματεία