ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ακαδ. έτους 2015-16

Καλούνται οι επιτυχόντες μετεγγραφής  από ενστάσεις του ακαδ. έτους 2015-16, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών τους καθώς και την επικύρωση τους από την Γ.Σ. του Τμήματος, να προβούν στην διαγραφή τους από το Τμήμα προέλευσης, να προχωρήσουν στην προεγγραφή τους στο Τμήμα Μαθηματικών του Α.Π.Θ. μέσω του συστήματος register.auth.gr και να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών από Δευτέρα 11-4-2016 έως και 15-4-2016,  κατά τις ώρες 12-1.30μμ:
-2 φωτογραφίες (τύπου πάσο)
-απλή φωτοτυπία ταυτότητας

Από τη Γραμματεία