ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ακαδ. έτους 2015-2016, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ

Καλούνται οι επιτυχόντες μετεγγραφής του ακαδ. έτους 2015-2016, αφού ζητήσουν τη διαγραφή τους (Αποφοιτήριο) από το τμήμα προέλευσης, να προχωρήσουν στην προεγγραφή τους στο Τμήμα Μαθηματικών του Α.Π.Θ.  μέσω του συστήματος register.auth.gr  και να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών από 4 έως 11 Μαρτίου 2016 και ώρα 12.00-13.00:
– Αποφοιτήριο από το τμήμα προέλευσης
– 2 φωτογραφίες
– Απλή φωτοτυπία ταυτότητας

Από τη Γραμματεία