Εισαγωγή στην Άλγεβρα και στη Θεωρία Αριθμών, Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2018, Αποτελέσματα

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τον τελικό βαθμό σας σύμφωνα με το ΑΕΜ σας.  Οι λύσεις των θεμάτων έχουν αναρτηθεί στη σελίδα του μαθήματος στο elearning. Οι βαθμοί των γραπτών στρογγυλοποιήθηκαν στον κοντινότερο ακέραιο. Μπορείτε να δείτε τα γραπτά σας Παρασκευή  23/2/18 και Δευτέρα  26/2/18 στις 10:30-11:30 πμ.
Κάποιες γενικές πληροφορίες: οι εγγεγραμμένοι της εξέτασης ήταν 531. Από αυτούς, 269 εμφανίστηκαν στην εξέταση:  οι 91 (34%) έδωσαν γραπτά που βαθμολογήθηκαν κάτω από τη βάση, ενώ οι 178  (66%) έλαβαν τελικό βαθμό πάνω από τη βάση.
Συγκεκριμένα:
1. από τους 210 εγγεγραμμένους  του α’ εξαμήνου εμφανίστηκαν στην εξέταση 156 (74%). Απέτυχε το 19% και πέρασε το 81%. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των επιτυχόντων ήταν 7.3 κσι η μέση τιμή το 7.
2. από τους 91 εγγεγραμμένους  του γ’ εξαμήνου εμφανίστηκαν στην εξέταση 59 (64%). Απέτυχε το 55% και πέρασε το 45%. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των επιτυχόντων ήταν 5.7 κσι η μέση τιμή το 5.
3. από τους 53 εγγεγραμμένους  του ε’ εξαμήνου εμφανίστηκαν στην εξέταση 24(45%). Απέτυχε το 54% και πέρασε το 46%. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των επιτυχόντων ήταν 6 κσι η μέση τιμή το 5.
4. από τους 177 εγγεγραμμένους μεγαλύτερων εξαμήνων εμφανίστηκαν στην εξέταση 30 (17%). Απέτυχε το 55% και πέρασε το 45%. Ο μέσος όρος  κσι η μέση τιμή ήταν το 6.
Στο σύνολο των γραπτών, 32 άτομα έλαβαν βαθμό <3,  ενώ  11 άτομα (όλα στο α’ εξάμηνο) έλαβαν τελικό βαθμό 10.

Χ. Χαραλάμπους

 

βαθμολόγιο Φεβρουάριος 2018 εισαγωγή στην άλγεβρα και θεωρία αριθμών