Εισαγωγή στην Πραγματική Ανάλυση (Επαναληπτικό)

Ανακοινώνεται ότι οι εξ’ αποστάσεως παραδόσεις για το μάθημα “Εισαγωγή στην Πραγματική Ανάλυση (Επαναληπτικό)”  θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 22/02/2021 και ώρα 17:15.

Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας Zoom στο σύνδεσμο

https://authgr.zoom.us/j/8954077171

Η διδάσκουσα,
Μ. Κούρου