Εισαγωγή στην Πραγματική Ανάλυση (Επαναληπτικό)

Στη σημερινή διάλεξη μέσω Zoom μπορείτε να συνδεθείτε με τον κωδικό που βρίσκεται στην ιστοσελίδα

https://sites.google.com/gapps.auth.gr/mariakourou/main-page/teaching/real-analysis?authuser=0

Σε αυτήν την ιστοσελίδα θα γίνεται και η ανάρτηση του υλικού του μαθήματος.

Η διδάσκουσα,
Μ. Κούρου