Εισαγωγή στην Πραγματική Ανάλυση (Επαναληπτικό) -Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021

Ανακοινώνεται ότι οι εξ’ αποστάσεως παραδόσεις για το μάθημα “Εισαγωγή στην Πραγματική Ανάλυση (Επαναληπτικό)” δε θα ξεκινήσουν την εβδομάδα 15-19/02.

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για την έναρξη των μαθημάτων και τον τρόπο διεξαγωγής τους.

Η διδάσκουσα,
Μ. Κούρου