Εκπαιδευόμενος συνεργάτης στο Εργαστήριο Η/Υ του Τμήματος Μαθηματικών

Εκπαιδευόμενος συνεργάτης στο Εργαστήριο Η/Υ του Τμήματος Μαθηματικών
Το εργαστήριο Η/Υ του Τμ. Μαθηματικών του Α.Π.Θ. ανοίγει μια (1) θέση για προπτυχιακό φοιτητή από την Σχολή Θετικών Επιστημών ως εκπαιδευόμενου συνεργάτη. Η θέση απαιτεί εβδομαδιαία συμμετοχή έξι (6) έως δέκα (10) ωρών, με ειδικότητα τεχνικού πληροφορικής και διαδικτύου. Μετά από δεκάμηνη θητεία ο κάθε φοιτητής λαμβάνει σχετική βεβαίωση επαγγελματικής εμπειρίας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται από το 2ο ως και το προτελευταίο έτος των σπουδών τους, να γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα και να έχουν γνώσεις και εμπειρία σε διαχείριση υπολογιστικών και διαδικτυακών συστημάτων και εφαρμογών. Συνεκτιμώνται ακαδημαϊκές επιδόσεις, εμπειρία όπως προκύπτει από βιογραφικό, ερωτηματολόγιο, συνέντευξη και τυχόν συστάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν μέχρι την Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2017 σύντομο Βιογραφικό σημείωμα,  κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας και συμπληρωμένο το «Έντυπο αυτοαξιολόγησης υποψηφίου» στο εργαστήριο Η/Υ του Τμ. Μαθηματικών, στον 1ο όροφο του κτιρίου Βιολογίας της ΣΘΕ, τηλ 2310998438,997986. Περισσότερες πληροφορίες για το πλαίσιο απασχόλησης φοιτητών στο εργαστήριο Η/Υ του Τμ. Μαθηματικών Α.Π.Θ. θα δίδονται τηλεφωνικά εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00–17:00.

Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. Αυτή θα δοθεί στο εργαστήριο Η/Υ του Τμ. Μαθηματικών, στον 1ο όροφο του κτιρίου Βιολογίας της ΣΘΕ, σε Επιτροπή του Τμ. Μαθηματικών την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2017 στις 10 το πρωί.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Καθ. Νικόλαος Καραμπετάκης