ΕΚΤΑΚΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΙΙ – ΤΜΗΜΑ Α

Ανακοινώνεται, ότι την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 θα γίνει έκτακτο 2-ωρο στην Αίθουσα Δ21 με ώρα έναρξης την 08:15.
Από τον Τομέα Γεωμετρίας