ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΑΠΘ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2017

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΑΠΘ (http://register.auth.gr) & ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2017 (25/9  έως 6/10)
Οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών εξετάσεων 2017 – συμπεριλαμβανομένων των Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης – που ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους στα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις του ΑΠΘ,  με το σύστημα ηλεκτρονικής εγγραφής του ΥΠΠΕΘ https://eregister.it.minedu.gov.gr έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2017, καλούνται από Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 έως και την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017 να:

Βήμα 1ο: Καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ενεργοποίησης ακαδημαϊκών υπηρεσιών του ΑΠΘ: http://register.auth.gr
Βήμα 2ο: Προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών από τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 έως και την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017 και ώρες 12:00 με 13:30 για έλεγχο ταυτοπροσωπίας, φέροντας μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
Απαραίτητα δικαιολογητικά που κατατίθενται στη Γραμματεία:
1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας
2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
3. Δύο φωτογραφίες τύπου «πάσο»
Στη συνέχεια, και μόνο εφόσον ολοκληρώσουν τα παραπάνω βήματα εντός της καθορισμένης προθεσμίας,
Βήμα 3ο: θα λάβουν
α) sms με οδηγίες ως προς την παραλαβή των κωδικών που απαιτούνται για την ενεργοποίηση της φοιτητικής τους ιδιότητας (ιδρυματικός λογαριασμός χρήστη  ΑΠΘ – πανεπιστημιακό email – για π.χ. έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας, αίτηση σίτισης, αίτηση συγγραμμάτων κ.λπ.)
β) κατόπιν αίτησής τους στη Γραμματεία, βεβαίωση εγγραφής, την οποία –σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης – μπορούν να χρησιμοποιούν, με την επίδειξη και της αστυνομικής τους ταυτότητας, δελτίο μειωμένου εισιτηρίου για τη μετακίνησή τους στα ΜΜΜ της Θεσσαλονίκης, έως την έκδοση της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας και σε κάθε περίπτωση έως την 30η Νοεμβρίου 2017.

Ο εγγραφείς/η εγγραφείσα, ο οποίος/η οποία επιθυμεί να συμμετέχει στη διαδικασία μετεγγραφών του ακ. έτους 2017-18, και μόνο στην περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία του/της για εξαιρετικούς λόγους, μπορεί να απευθύνεται σε ΚΕΠ του τόπου κατοικίας τους/της, υποβάλλοντας θεωρημένη για τη γνησιότητα της υπογραφής του/της αίτηση ταυτοποίησης στοιχείων (επισυνάπτεται στην ανακοίνωση) (Βήμα 2ο) και αίτηση χορήγησης κωδικών που απαιτούνται για την ενεργοποίηση της φοιτητικής ιδιότητας (Βήμα 3ο) και τη συμμετοχή του/της στη συνέχεια στη διαδικασία μετεγγραφών τρέχοντος έτους. Η αίτηση, με αντίγραφο ταυτότητας, καθώς και η εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας μπορεί να αποστέλλονται στη Γραμματεία είτε μέσω ΚΕΠ είτε με ταχυμεταφορά.

Επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση του ατομικού στατιστικού δελτίου από τους νεοεισαχθέντες φοιτητές και νεοεισαχθείσες φοιτήτριες είναι υποχρεωτική βάσει του Νόμου 3832/2010.  Επομένως, όσοι/όσες δεν το έχουν κάνει ήδη ηλεκτρονικά κατά την εγγραφή τους στο https://eregister.it.minedu.gov.gr μπορούν να το παραλάβουν, συμπληρώσουν και καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους εντύπως, κατά τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας.

Για οποιαδήποτε τεχνική δυσκολία ως προς την είσοδο στο http://register.auth.gr και τη συμπλήρωση των στοιχείων που ζητούνται, μπορείτε να απευθύνεστε στην εξυπηρέτηση χρηστών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ στο τηλ: 2310 999000 ή στο email: support@auth.gr

Εάν δεν διαθέτετε υπολογιστή/πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορείτε να απευθύνεστε στην κοντινότερη νησίδα υπολογιστών του ΑΠΘ ή στο σημείο εξυπηρέτησης χρηστών του ΚΗΔ στον προθάλαμο του Αναγνωστηρίου της  Κεντρικής Βιβλιοθήκης.

1. Όσοι/όσες, κατά την εγγραφή τους στο http://eregister.it.minedu.gov.gr
α) δεν συμπλήρωσαν τον προσωπικό αριθμό ΑΜΚΑ, αλλά κάποιον άλλο εξίσου έγκυρο (π.χ. οικογενειακό) ή/και  δεν αντιλήφθηκαν ότι δεν επιστρέφονταν τα προσωπικά τους στοιχεία ολοκληρωμένα ή ορθά (π.χ. Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας), με αποτέλεσμα να τα αποδεχθούν ως ορθά προχωρώντας σε οριστική υποβολή,
β) παρατήρησαν μια μικρή διαφοροποίηση στα ονομαστικά στοιχεία (π.χ. στο πλήθος των χαρακτήρων, σε περιπτώσεις διπλών ή πολύ μεγάλων ονομάτων, τόνοι, διαλυτικά, κ.λπ.) των ιδίων ή των γονέων τους
θα μπορούν να επικαιροποιήσουν, να συμπληρώσουν ή να διορθώσουν όσα στοιχεία θα τους επιτρέπει η καταχώρηση αυτών στο http://register.auth.gr  Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία θα ελεγχθούν και θα ταυτοποιηθούν/επικαιροποιηθούν κατά την προσέλευσή τους στη Γραμματεία, με τα απαραίτητα για την περίπτωσή τους πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία δύναται να ζητήσει η Γραμματεία κατά την κρίση της.

2. Όσοι/όσες, κατά την εγγραφή τους http://eregister.it.minedu.gov.gr υπέβαλαν αίτηση διαγραφής α) από το ΑΠΘ για εγγραφή σε άλλο Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή β) από άλλο Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για εγγραφή στο ΑΠΘ, δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία επιπλέον ενέργεια (π.χ. να υποβάλουν αίτηση διαγραφής στο Τμήμα στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένοι/-ες) καθώς τα απαραίτητα για τη διαγραφή δικαιολογητικά θα διακινηθούν υπηρεσιακά, προκειμένου για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο νέο Τμήμα επιτυχίας τους.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ