Ενημέρωση για τη διεξαγωγή της «Βραδιάς του Ερευνητή 2018»

Το ΕΚΕΤΑ, από το 2006, συντονίζει το ευρωπαϊκό έργο «Βραδιά του Ερευνητή», μία πρωτοβουλία της Ε.Ε. που στοχεύει στην ανάδειξη του επαγγέλματος του ερευνητή και της σημασίας που έχει η έρευνα στην πρόοδο της κοινωνίας. Για το λόγο αυτό, κάθε χρόνο, την τελευταία Παρασκευή του Σεπτεμβρίου, διοργανώνονται παράλληλες εκδηλώσεις σε 300 ευρωπαϊκές πόλεις oι οποίες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν εκθέσεις τεχνολογιών και ερευνητικών αποτελεσμάτων, διαδραστικά πειράματα, παιχνίδια ερευνητικής φύσης, επιστημονικά και καλλιτεχνικά δρώμενα. Φέτος, το ΕΚΕΤΑ θα διοργανώσει τη «Βραδιά του Ερευνητή», στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 28.09.2018 (από 17:00 έως 22:00) στο Μέγαρο Μουσικής (κτίριο Μ1).