Εξέταση Εαρινών Υποχρεωτικών μαθημάτων για τους ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ φοιτητές

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Μαθηματικών, στη Συνέλευση αρ. 496/21-11-2018, αποφάσισε να δοθεί η δυνατότητα στους ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩφοιτητές του Τμήματος (9ο και μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών) να εξετασθούν και στα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  μαθήματα εαρινών εξαμήνων στην εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2018-2019.
Σε νέα ανακοίνωση θα ενημερωθείτε για τις προθεσμίες των ηλεκτρονικών δηλώσεων. Το σύνολο των δηλωθέντων μαθημάτων παραμένει 14.
Το πλήρες πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2018-2019 θα αναρτηθεί σύντομα.
Από τη Γραμματεία