Εξέταση περιόδου Ιουνίου 2020 για το μάθημα ‘Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ’ (επαναληπτικό)

Η εξέταση περιόδου Ιουνίου 2020, για το μάθημα Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ (επαναληπτικό), θα γίνει την Τετάρτη 17 Ιουνίου στο διάστημα  10:00-16:00 και για τα τρία τμήματα, με μέγιστο χρόνο εξέτασης τις δύο ώρες για κάθε τμήμα. Όλες οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως σύμφωνα με την από 11-5-2020 απόφαση Συγκλήτου ΑΠΘ με αρ. πρωτ. 23695 (ΑΔΑ: Ω2ΩΑ46Ψ8ΧΒ-ΕΕΩ).
Καλούνται οι φοιτήτριες και φοιτητές που βρίσκονται σε εξάμηνο μεγαλύτερο του Β, χρωστούν το μάθημα και το έχουν δηλώσει στη γραμματεία, το έχουν παρακολουθήσει σε παλαιότερο εξάμηνο και δεν έχουν κοπεί από απουσίες στο εργαστήριο, να δηλώσουν ως την Παρασκευή 5 Ιουνίου, στον ιστοχώρο https://clab.math.auth.gr τη γλώσσα που είχαν παρακολουθήσει (FORTRAN ή C++) ώστε να τοποθετηθούν σε αντίστοιχο τμήμα για την εξέταση.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ:
1) Κάνετε login στον ιστοχώρο https://clab.math.auth.gr με τον ιδρυματικό λογαριασμό σας (Επιλογή Login Συνδεθείτε στο δεξί μέρος της οθόνης)
2) Στο κεντρικό μενού επιλέγετε την ενότητα “ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ” (στο άνω δεξί μέρος της οθόνης)
3) Επιλέγετε Συμμετοχή στην εξέταση του μαθήματος “Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ (FORTRAN ή C++)” (άνοιξη 2020) <https://clab.math.auth.gr/?q=el/node/882> για να δείτε την web form (https://clab.math.auth.gr/?q=el/node/882)
4) Συμπληρώνετε/επιλέγετε κατά περίπτωση τα ζητούμενα πεδία και κατόπιν πατάτε το κουμπί “Υποβολή” στο κάτω μέρος της φόρμας.

Εκ μέρους των διδασκόντων