Εξέταση Σεπτεμβρίου στο μάθημα “Εισαγωγή στην Πραγματική Ανάλυση”

Αγαπητές/-οί φοιτήτριες/-τές,

Η εξέταση στο μάθημα “Εισαγωγή στην Πραγματική Ανάλυση” θα πραγματοποιηθεί στις 13 Σεπτεμβρίου 2021 με ώρα έναρξης 12:15.

Παρακαλώ να βεβαιωθείτε ότι είστε εγγεγραμμένοι στη σελίδα του μαθήματος “Εισαγωγή στην Πραγματική Ανάλυση (επαναληπτικό)” στο e-learning. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορείτε να κάνετε εγκαίρως αυτοεγγραφή στο μάθημα με κωδικό realanalysis

Η εξέταση θα γίνει μέσω quiz στην πλατφόρμα του μαθήματος στο e-learning. Το quiz θα περιλαμβάνει πέντε ερωτήματα ανάπτυξης. Οι απαντήσεις σας θα έχουν την μορφή .pdf (ένα ενιαίο), το οποίο θα αναρτηθεί ως απάντηση στο quiz.
Προσοχή! Φροντίστε στις απαντήσεις σας να φαίνεται ευκρινώς η ακαδημαϊκή σας ταυτότητα.

Μετά τη διόρθωση των γραπτών, θα πραγματοποιηθεί δειγματοληπτική προφορική εξέταση, η οποία θα λάβει χώρα στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου και για την οποία θα ειδοποιηθείτε μέσω προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η διάρκεια του κουίζ είναι δύο ώρες (12:15-14:15) και η ανάρτηση των απαντήσεων σας θα πρέπει να γίνει τα τελευταία δέκα λεπτά. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα γίνεται επιτήρηση μέσω τηλεδιάσκεψης (σύγχρονη οπτική επαφή) στο Zoom. Η έναρξη της τηλεδιάσκεψης θα γίνει στις 11:45 για αποφυγή καθυστερήσεων. Στην τηλεδιάσκεψη θα μπορείτε να εισέλθετε μόνο με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό, επιλέγοντας κατά την είσοδό σας “Sign in with SSO” και έπειτα ως company domain συμπληρώνετε “authgr”.

Ο σύνδεσμος της τηλεδιάσκεψης είναι ο εξής

https://authgr.zoom.us/j/8954077171?pwd=dEJUWXFuMm5aSkdMT2lXRkRlT2t5Zz09

με

Meeting ID: 895 407 7171
Passcode: realanalys

Για τυχόν απορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο mkouroue@math.auth.gr.

Η διδάσκουσα,
Μ. Κούρου