Εξέταση του μαθήματος “ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ”

Η εξέταση του μαθήματος “Μαθηματική Λογική” του 7ου εξαμήνου θα γίνει στην αίθουσα Δ31.
Από τη Γραμματεία