Εξετάσεις για τα μαθήματα : “Εισαγωγή στον Προγραμματισμό H/Y με Fortran και C++” και «Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματισμού»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΠΕΡΙΟΔΩΝ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2016
για το μάθημα  “Εισαγωγή στον Προγραμματισμό H/Y με Fortran και C++” 
και στο μάθημα «Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματισμού»

Οι εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 2016 στο μάθημα “Εισαγωγή στον Προγραμματισμό H/Y με Fortran και με C++” και στο μάθημα
«Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματισμού»,  θα πραγματοποιηθούν στο Εργαστήριο Η/Υ  την

Παρασκευή  30  Σεπτεμβρίου 2016,  ώρα 10:00 – 13:00.

Οι φοιτητές μετέχουν στις εξετάσεις του Εργαστηρίου με το Βιβλιάριο Σπουδών.
Στις εξετάσεις μετέχουν οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το Εργαστήριο και δεν έχουν κοπεί από απουσίες.

Οι διδάσκοντες

Ν. Καραμπετάκης    Γ. Ραχώνης    Π. Πορφυριάδης