Εξετάσεις για το μάθημα “Εισαγωγή στον Προγραμματισμό H/Y με Fortran και C++”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016
για το μάθημα “Εισαγωγή στον Προγραμματισμό H/Y με Fortran και C++”
Οι εξετάσεις περιόδου Φεβρουαρίου 2016 στο μάθημα “Εισαγωγή στον Προγραμματισμό H/Y με Fortran και με C++” (για όσους δεν έχουν περάσει το μάθημα κατά την διάρκεια του εργαστηρίου), θα πραγματοποιηθούν στο Εργαστήριο Η/Υ την

Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 9:00πμ – 11:00πμ.
Οι φοιτητές μετέχουν στις εξετάσεις του Εργαστηρίου με το Βιβλιάριο Σπουδών.
Στις εξετάσεις μετέχουν οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το Εργαστήριο και δεν έχουν κοπεί από απουσίες.
Οι διδάσκοντες
Ν. Καραμπετάκης Γ. Ραχώνης Π. Πορφυριάδης