Εξετάσεις για το μάθημα “Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματισμού”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2016
για το μάθημα  Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματισμού

Οι εξετάσεις περιόδου Φεβρουαρίου 2016 στο μάθημα Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματισμού” (για όσους φοιτητές είχαν παρακολουθήσει το μάθημα στο παρελθόν, δεν το είχαν περάσει και είναι στο 9ο εξάμηνο και πάνω) θα πραγματοποιηθούν στο Εργαστήριο Η/Υ  την

Τετάρτη  10  Φεβρουαρίου 2016,  ώρα 9:00πμ – 11:00πμ.

Οι φοιτητές μετέχουν στις εξετάσεις του Εργαστηρίου με το Βιβλιάριο Σπουδών.
Στις εξετάσεις μετέχουν οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το Εργαστήριο και δεν έχουν κοπεί από απουσίες.

Οι διδάσκοντες

Ν. Καραμπετάκης    Π. Πορφυριάδης