Εξετάσεις στο μάθημα “Εισαγωγή στον Προγραμματισμό H/Y με Fortran και με C++” και στο μάθημα «Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματισμού» για τους επί πτυχίω φοιτητές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΠΕΡΙΟΔΩΝ  ΙΟΥΝΙΟΥ  2016
για το μάθημα  “Εισαγωγή στον Προγραμματισμό H/Y με Fortran και C++” 
και στο μάθημα «Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματισμού»

Οι εξετάσεις περιόδου Ιουνίου 2016 στο μάθημα “Εισαγωγή στον Προγραμματισμό H/Y με Fortran και με C++” και στο μάθημα  «Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματισμού», για φοιτητές που βρίσκονται στο 9ο εξάμηνο και πάνω και οι οποίοι δεν συμμετείχαν στις προόδους που δόθηκαν στο εαρινό εξάμηνο, θα πραγματοποιηθούν στο Εργαστήριο Η/Υ  την
Παρασκευή  24  Ιουνίου 2016,  ώρα 10:00 – 13:00.
Οι φοιτητές μετέχουν στις εξετάσεις του Εργαστηρίου με το Βιβλιάριο Σπουδών.
Στις εξετάσεις μετέχουν οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το Εργαστήριο και δεν έχουν κοπεί από απουσίες.

Οι διδάσκοντες

Ν. Καραμπετάκης    Γ. Ραχώνης    Π. Πορφυριάδης