Εξετάσεις του μαθήματος Αρμονική Ανάλυση

Οι εξετάσεις του μαθήματος Αρμονική Ανάλυση (ζ΄ εξαμήνου) μεταφέρονται τη Δευτέρα 4.2.19 στις 11.30 στη Δ31.

Εκ μέρους της επιτροπής εξετάσεων (σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα)

Χ. Χαραλάμπους