Εξετάσεις του μαθήματος “Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ι” του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Οι φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών μπορούν να εξεταστούν στο μάθημα «Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ι» την Τετάρτη 27/1/2016 και ώρα 11:00-13:00 στο αμφ. Α.
Από τη Γραμματεία