ΕΞΕΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ Ι

Η αυριανή (22/01) εξέταση του Λογισμού Ι θα γίνει στο Κεντρικό Αμφιθέατρο και στην Δ31. Μόνο σε περίπτωση που γεμίσουν αυτές οι αίθουσες, θα χρησιμοποιηθούν και οι Δ11 και Δ21.

Η εξέταση ξεκινάει στις 11.30πμ, παρακαλούμε να προσέλθετε εγκαίρως. Οι φοιτητές θα κάθονται σε διαφορετικές σειρές ανά τμήμα, ως εξής:

Τμήμα α (Α – Κα) Σειρές 1, 4, 7, 10, κτλ.
Τμήμα β (Κε – Πα) Σειρές 2, 5, 8, 11, κτλ.
Τμήμα γ (Πε – Ω) Σειρές 3, 6, 9, 12, κτλ.