ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Ι”

Η εξέταση του μαθήματος “ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Ι” θα πραγματοποιηθεί  την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018. Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα πρέπει να το δηλώσουν στην τρέχουσα Δήλωση Μαθημάτων.
Από τη Γραμματεία