Επαναλειτουργία της Γραμματείας του Τμήματος Μαθηματικών σε άλλο χώρο

Η Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών θα λειτουργεί προσωρινά στο παλαιό κτίριο της Σ.Θ.Ε., 3ος όροφος, γραφείο 24 και θα εξυπηρετεί το κοινό από τις 12.00 έως τις 13.30.
Από τη Γραμματεία