Επαναληπτικό μάθημα στη Συνδυαστική και Θεωρία Γραφημάτων

Θα διεξαχθεί ένα επιπλέον μάθημα ασκήσεων στο μάθημα της Συνδυαστικής και Θεωρίας Γραφημάτων την Τετάρτη 5/6/2019, ώρα 18:00 – 21:00,  στην αίθουσα  Δ21.
Ο διδάσκων
Β. Καραγιάννης