Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεμβρίου 2019

Σας ανακοινώνεται το νέο πρόγραμμα της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου στο οποίο, σε σχέση με το προηγούμενο, έχουν γίνει δύο αλλάγες:

1) Αντιμετάθεση των ημερομηνιών και της ώρας εξέτασης της Αναλυτικής Γεωμετρίας Ι με τα Αγγλικά.

2) Αντιμετάθεση των ημερομηνιών και της ώρας εξέτασης της Κλασικής Διαφορικής Γεωμετρίας Ι με το μάθημα Υπολ. Μέθοδοι στην Άλγεβρα και την Αλγ. Γεωμετρία.

 

Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 2019 – Νέο