ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ εαρινού εξαμήνου 2017-2018

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΑΡ 2017-2018 Λίστα επιλεχθέντων-επιλαχόντων-απορριφθέντων