Επιτυχόντες Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2019-2020 – Εγγραφή

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

 

 

 

 

 

  

Κ Α Τ Α Τ Α Κ Τ Η Ρ Ι Ε Σ   Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών συνεδρίαση αριθμ. 521/15-1-2020 κ α τ α τ ά σ σ ο ν τ α ι  για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020,

βάσει των διατάξεων του N. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/17-9-2013, άρθρ. 57), την Υ.Α. αριθμ. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013 τ. Β΄) και σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 15 του Ν. 3404 (ΦΕΚ 260Α/2015) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74, παρ. 3 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114Α/2017),

στο Α΄ εξάμηνο σπουδών, μετά από κατατακτήριες εξετάσεις, οι παρακάτω :

Πτυχιούχοι ΑΕΙ, TEI ή ισοτίμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ και Πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών Διετούς και Υπερδιετούς Κύκλου Σπουδών, της Ελλάδας ή του Εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ)

 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

1 ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Ηλία 30,5
2 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου 31
3 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ηλία 30
4 ΚΟΜΕΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Γεωργίου 30
5 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣτου Ιωάννη 54,5
6 ΜΑΡΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Δημητρίου 30,5
7 ΜΠΟΖΑΡΔΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ του Χρήστου 31
8 ΧΙΩΤΕΛΗ ΜΑΡΙΑ Πατέστος 36

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Οι παραπάνω καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών, από 20 έως και 24 Ιανουαρίου 2020 και ώρες 12.00-13.30, προκειμένου να εγγραφούν, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αστυνομική ταυτότητα
  2. Απλή φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
  3. Δύο φωτογραφίες
  4. Εξουσιοδότηση σε περίπτωση κατάθεσης δικαιολογητικών από τρίτο άτομο
  5. Αίτηση και Υπεύθυνη δήλωση (χορηγούνται από τη Γραμματεία)
  6. Αντίγραφο πτυχίου (όσοι δεν είχαν προσκομίσει με την αίτησή τους)

Θεσσαλονίκη, 16 Ιανουαρίου 2020

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών