Εργαστήρια Γραμμικής Άλγεβρας

Στα  τμήματα διδασκαλίας του εργαστηρίου για τη Γραμμική Άλγεβρα οι φοιτητές  χωρίζονται  κατ’ αρχήν με βάση το επώνυμό τους ως εξής:
α. Α-Γω
β. Δ-Καφ
γ. Καχ-Μοφ
δ. Μπ-Παχ
ε. Πε-Ω
Τα εργαστήρια ξεκινούν στις 3.10.17 (Τρίτη).  Τα εργαστήρια θα είναι ομοιογενή και θα παρουσιάζουν την ίδια ύλη.
Η συμμετοχή στα εργαστήρια και η απόδοση σε εργασίες-εξετάσεις του εργαστηρίου  θα μετρήσει ως bonus για το 10% της τελικής βαθμολογίας στην εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου.
Επιτυχής συμμετοχή σε προηγούμενο εργαστήριο δεν θα μετρήσει.
Προτεραιότητα στα καθίσματα θα έχουν οι εγγεγραμμένοι πρωτοετείς φοιτητές.
Οι συνεδρίες των εργαστηρίων θα αναρτώνται στη σελίδα του μαθήματος στο elearning.
Π. Πορφυριάδης
Χ. Χαραλάμπους